Zdravotnictví

Léčba poruch osobnosti

– dekompenzací – terapií – medikamenty – dlouhodobou psychoterapií 24. Právní otázky – formy hospitalizace, způsobilost k právním úkonům, ochranné léčení hospitalizace: – vychází ze zákona z roku 1992 – přešla do občanského práva...

Poruchy osobnosti

– dříve nazývány jako psychopatie – podstatou je disharmonicky vyvinutá osobnost – extrémně vystupňované povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace – maladaptivní vzorce chování jsou hluboce zakořeněné a vedou k...

Dělení poruch osobnosti

– paranoidní – těž kverulatorní a fanatická, jedná se o nadměrně citlivou osobu k odstrkování, nikdy nezapomíná na domnělé urážky, pamatuje si křivdu, je vztahovačná, neutrální signály chápe jako negativní a záporné vůči své...

Parafilie, deviace – dělení

Dělíme podle způsobu vyjádření na: a) deviace (parafílie) v aktivitě: sem patří: – exhibicionismus – ukazování obnaženého genitálu cizím lidem, úchylka je omezena na heterosexuální muže, cílem čistých variant je vyvolat obdiv, zvědavost a...

Diagnostika parafilie

– podrobný rozbor sexuální anamnézy – rozbor, sexuální začátky, partneři,… – falopletysmorgrafie – diagnostická laboratorní metoda, kterou se zaznamenávají malé objemové změny na pohlavním údu muže při promítání erotických objektů léčba: – cílem je...

Sexuální dysfunkce

Má 4 fáze: 1. fáze apetence – nedostatek či ztráta sexuální touhy (frigidita), odpor k sexualitě a nedostatek sexuální slasti (anhedonie) x satiriasis, nymfomanie 2. fáze vzrušení – selhání genitální odpovědi u mužů –...

Somatoformní poruchy

– opakované a rozličné somatické stesky, které se nedají vysvětlit tělesnou poruchou g) neurastenie – 2 typy: a) v popředí jsou rysy zvýšené duševní unavitelnosti b) pocity tělesné slabosti a vyčerpání po min. Námaze...

Mentální bulimie

– především mladé dívky – průměrný věk při začátku obtíží je asi 18 let – opakující se záchvaty přejídání a přehnaná kontrola tělesné hmotnosti – osoba se neustále zabývá jídlem, má neodolatelnou touhu jíst...

Schizofrenní poruchy

– schizofrenní poruchy jsou obecně charakterizovány význačnými poruchami, viz. nahoře, jejich symptomatiku rozdělujeme na pozitivní a negativní: a) pozitivní – takové příznaky v psychice a psychomotorice nemocného, které se v psychice zdravého člověka nevyskytují...

Klinické formy

– simplexní – vývoj je plíživý bez pozitivních příznaků, dominuje prohlubující se autismus, alogie, emoční otupělost, hypovůlie, pacient s nikým nenavazuje kontakt, většinu dne se bez zájmu povaluje, straní se společnosti a činnosti –...