Zdravotnictví

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PRAKTICKOU ZKOUŠKU Z HISTOLOGIE A HISTOLOGICKÉ TECHNIKY

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PRAKTICKOU ZKOUŠKU Z HISTOLOGIE A HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 1.BARVENÍ HEMATOXYLIN-EOSINEM.DRUHY HEMATOXYLINŮ,JEJICH POUŽITÍ A ZPŮSOBY BARVENÍ 2.BARVENÍ MODRÝM TRICHROMEM.ODVODŇOVÁNÍ TKÁŇOVÝCH BLOČKŮ,ŘEDĚNÍ ALKOHOLU. 3.BARVENÍ ZELENÝM TRICHROMEM.ZALÉVÁN DO ŽELATINY,PRINCIP A POUŽITÍ. 4. BARVENÍ MODRÝM TRICHROMEM.ZALÉVÁNÍ...

7. VÝŽIVA ČLOVĚKA

MĚĎ V těle dospělého člověka 100-150 mg Optimální denní potřeba: · děti do 8 let 0,3-0,6 mg · děti nad 8 let 0,8 mg · ženy 1,5 mg · muži a těhotné ženy 2...

6. VÝŽIVA ČLOVĚKA

Nutriční situace ve stáří Po 60-tém roce života – fyziologické změny stárnutí: Pokles basálního výdeje energie Snížení fyzické aktivity Zmenšení svalové hmoty X zvýšení rezerv tuku Zhoršená dentice Snížení sekrece trávicích šťav Snížená koncentrace...

5. VÝŽIVA ČLOVĚKA

Denní příjem energie – kojenci – 4900 kJ/den – děti 3-5 let = 5000-6000 kJ/den – ženy – max. 10 000 kJ/den + optimum je 7 500 – 8 000 kJ/den – kojící ženy...

4. VÝŽIVA ČLOVĚKA

Trávicí soustava – slouží k trávení a vstřebávání živin – živiny do těla někudy dostáváme a také z těla odcházejí 1/ Trávení začíná dutinou ústní – jazyk, zuby (mléčné 20, dospělé 32), slinné žlázy,...

3. VÝŽIVA ČLOVĚKA

kyslík + voda + výživa = život Co si máme představit pod pojmem výživa? = je to zajištění optimálního nároku organismu na růst a obnovu tkání, na správný chod metabolismu, na udržení stálosti vnitřního...

2. VÝŽIVA ČLOVĚKA

Stav ve světě 80% obyvatelstva Země trpí hladem 20% obyvatel trpí spotřebou nadbytku => sociální nepokoje, pohyb lidí Řešení: Ø poskytnutí technologií Ø zvýšení využití genetiky pro zvýšení produkce potravin Ø genomika = cílené...

1. VÝŽIVA ČLOVĚKA

Výživu člověka lze charakterizovat z více hledisek: 1. Pod pojmem „výživa“ rozumíme zajišťování materiálních a funkčních nároků organismu. – týká se stanovení celkové potřeby živin a tato potřeba živin odpovídá věku, pohlaví, fyziologické zátěži,...

Endokrinní vztahy

Hypofyzární gonadotropiny, hormon stimulující folikuly/FSH/ a luteinizační hormon/LH/ jsou vytvářeny pod kontrolou jediného uvolňovacího hormonu /GnRH/ produkovaného hypotalamem. Umístění kontrolního mechanismu ovariálních hormonů do hypotalamu vysvětluje, proč mohou silné nespecifické psychické podněty ovlivňovat reprodukční...

Implantace a placenta

Lidské vejce bývá oplozeno na rozhraní ampuly a istmu vejcovodu a během transportu zygoty do uteru dochází k rýhování. Rychlý sled mitóz vytváří kompaktní útvar-morulu. Morula, kterou stále ještě obaluje zona pellucida, má prakticky...