Zdravotnictví

Hypothalamus

– dvě skupiny buněk (jádra) I. skupina – hormony, které jsou krevními cévami zanášeny do adenohypofýzy, redukují produkci hypofyzárních hormonů => nervovými vlákny do neurohypofýzy II. skupina => spojena s míšními neurony, jejichž axony...

LALOKY KONCOVÉHO MOZKU

Lalok čelní – LOBUS FRONTALIS (před centrální brázdou) Lalok temenní = LOBUS PARIENTALIS (za centrální brázdou) Lalok spánkový = LOBUS TEMPORALIS (pod postranní rýhou) Lalok týlní = LOBUS OCCIPITALIS (v dolní části) • BÍLÁ...

III. ANATOMIE A FUNKCE MOZKU

MOZEK = CEREBRUM = ENCEFALON – je uložený v dutině lebeční – má hmotnost okolo 1500g, u dětí asi 400g dělí se na: 1, zadní mozek – prodloužená mícha, most Varolův, mozeček 2, střední...

Prodloužená mícha – MEDULLA OBLONGATA

– měří 20 – 25 mm – je pokračováním hřbetní míchy a navazuje na most Varolův – z vrchu je překryta mozečkem – pod mozečkem je IV. komora => prodloužená mícha tvoří spodinu IV....

Střední mozek = MESENCEPHALON

– je mezi mostem Varolovým a mezimozkem – krátký oddíl mozkového kmene – horní plocha vybíhá ve čtyři zaoblené hrbolky = čtverhrbolí – dolní část je spojena silnými stonky s hemisférami – centrální částí...

MÍŠNÍ NERVY

– vystupují z postranních rýh míchy, jako přední a zadní kořeny – v páteřním kanálu se tyto nervy spojují a vytváří míšní nerv – úsek míchy, z níž vychází jeden pár míšních nervů se...

2, PLEXUS BRACHIALIS – pleteň pažní

– od V. krčního do I. hrudního – je tvořena od C5 až po Th1 – inervuje svaly a kůži horní končetiny – další hrudní Th2 – Th12 nevytváří pleteně, ale jdou samostatně k...

STAVBA MÍCHY

1, šedá hmota – je okolo centrálního kanálku a v průběhu míchou vytváří přední a zadní sloupce – na řezu jsou to rohy – v předních sloupcích jsou nervové buňky, tzv. motoneurony – jejich...

Funkce míchy

Funkce míchy: 1, převodní – spojuje nižší úseky s vyššími – dojde-li k poruše (přerušení) motorických drah, vede k těžkým poruchám hybnosti – částečné ochrnutí = PARÉZA – úplný výpadek svalové činnosti = PLÉGIE...

MÍCHA HŘBETNÍ = MEDULLA SPINALIS

– je to válcovitý kanálek, který je pokračováním prodloužené míchy v horní části a v dolní části se zužuje kuželovitě a končí u II. bederního obratle L2 – z míchy vybíhají míšní nervy –...