Zdravotnictví

METABOLISMUS ŽLUČOVÝCH BARVIV

Jsou to heterocyklické sloučeniny tvořené 4 pyrolovými jádry, které jsou spojené methinovými (methylenovými) můstky. Vznikají z hemu hemoglobinu a hemu jiných sloučenin např. myoglobin, kataláza, cytochrom. Hlavním místem vzniku žlučových barviv je slezina. Dochází...

CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ LIKVORU

Provádí se do jedné hodiny p odběru po obarvení a nejčastěji ve Fuchs – Rosenthalově komůrce. Typy buněk: – erytrocyty – hodnotí se slovně např. ojedinělé, četné, záplava – mononukleáry – lymfocyty + monocyty...

Pleocytóza

Pleocytóza s převahou mononukleárů (řádově stovky / 1μl) bývá u virových infekcí a u tuberkulózních zánětů CNS. Současný nález zvýšené hodnoty bílkoviny a zvýšeného počtu buněk (nejčastěji polynukleárů) se označuje jako proteinocytologická asociace a...

Likvor

Likvor je třeba ihned po odběru doručit do laboratoře a nejdéle do jedné hodiny po odběru zpracovat (dochází k cytolýze, snížení glukózy, zvýšení laktátu). Na základní cytologické a biochemické (=cytochemické) vyšetření je třeba 2...

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ LIKVORU

1.) bílkovina = proteinorachie 0,15 – 0,4 g/l 80% bílkoviny pochází ze séra, zbytek je tvořen uvnitř likvorových cest = intratékální tvorba. Zvýšená hodnota bílkoviny bývá u bakteriálních zánětů CNS a u autoimunitních onemocnění,...

MOZKOMÍŠNÍ MOK (LIKVOR)

Vyplňuje dutiny centrálního nervstva – mozkové komory a tzv. subarachnoideální prostory (jsou to prostory pod jedním ze 3 obalů CNS pod tzv. arachnoideou – pavoučnicí). Mozek i páteř jsou kryty 3 vazivovými obaly –...

Těsně po porodu

Těsně po porodu se vyšetřují dědičné poruchy metabolismu a hledá se především vrozená hypothyreóza a porucha metabolismu AMK – fenylketonurie. Vrozená hypothyreóza se vyšetřuje na základě stanovení hladiny TSH v krvi novorozence. Fenylketonurie je...

Dochází k poruše metabolismu lipidů

Dochází k poruše metabolismu lipidů, zvyšuje se celkový a LDL cholesterol a klesá HDL cholesterol. Ve stáří se také zhoršuje glukózová tolerance, snižuje se vnímavost periferních tkání na inzulin – častěji se vyvíjí diabetes...

Dawnova nemoc

Další významnou vrozenou vývojovou vadou je trizonie (ztrojení) 21. chromozomu = Dawnova nemoc. Jedná se o vrozenou vývojovou vadu s poruchou tělesného i duševního vývoje dítěte s poruchou imunity. Psychicky jsou postižení jedinci po...