Zdravotnictví

2.2 Způsoby získávání energie

2.2.1. Anaerobní způsob získávání energieJe charakterizován možností svalových buněk vykonávat mechanickou práci při využívání energie uvolněné bez účasti kyslíku. Anaerobní zdroje energie využívá organismus v situacích, kdy není schopen zabezpečit dostatek energie efektivnějším aerobním...

2.1. Reakce na fyzickou zátěž

Štěpením ATP získáváme energii nutnou pro svalovou kontrakci. Energie chemická se mění v energii mechanickou. Zásoby ATP v organismu jsou minimální, proto se musí neustále obnovovat (dochází k resyntéze). Buňky tvoří ATP několika vzájemně...

Kapitola 2. Metabolismus

Metabolismus je souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu a které slouží k tvorbě využitelné energie a látek potřebných pro činnost organismu. Trvale probíhají pochody katabolické a anabolické v různé intenzitě. Katabolismus je rozklad...

KAPITOLA XII. – CHEMORECEPTORY

Cíl: Seznámit se se základním pojmem. Otázky:1.Co jsou to chemoreceptory?2.Jmenujte 4 základní skupiny chuťových vjemů.3.Vysvětlete pojem čichová adaptace. Chemoreceptory = smyslové buňky, které reagují na přítomnost chemických látek v prostředí. Jsou hlavními složkami čidel...

KAPITOLA X. – Zrak

Cíl:Seznámit se s lidským smyslem zrakového vnímání, složením lidského oka a případnými onemocněními zraku. Otázky:1.Vyjmenujte jednotlivé části lidského oka a popište jejich funkci.2.Co způsobuje barevné vidění?3.Vysvětlete pojem akomodace oka.4.Co způsobuje tzv. šedý zákal či...

KAPITOLA IX. – Sluch

Cíl:Seznámit se se základním orgánem sluchového vnímání, jeho složením a funkcí. Poznat případná možná onemocnění sluchu. Otázky:1.Co je to zvuk?2.Co určuje výšku tónu a sílu zvuku (hlasitost)?3.Vyjmenujte jednotlivé části lidského ucha.4.Co jsou to cilie?5.V...

KAPITOLA IX. – Termoregulace

Cíl: Seznámit se základními principy termoregulace lidského organizmu. Otázky:1.Co rozumíte pod pojmem termoregulace?2.Kde a kdy dochází v lidském organizmu ke vzniku tepla?3.Jakým způsobem probíhá výdej tepla?4.Vysvětlete pojmy vazodilatace, vazokonstrikce a piloerekce.5.Popište stavy při nichž...

KAPITOLA VIII. – KŮŽE

Cíl:Seznámit se se složením lidské kůže, její funkcí a možnostmi ohrožení či onemocnění. Otázky:1.Jaké znáte vrstvy lidské kůže?2.Vyjmenujte základní funkce kůže.3.Jaké znáte poruchy či případná onemocnění kůže? Fyziologie Kůže tvoří pokryv těla a chrání...

KAPITOLA VII. – UROPOETICKÝ SYSTÉM

Cíl:Seznámit se s fyziologií ledvin a jejich funkcí. Otázky:1.Popište ledviny, jejich složení a funkce.2.Co je to nefron?3.Vysvětlete pojmy: diuréza, oligurie, anurie, polyurie, mikce. Fyziologie Udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) je nesmírně důležité pro normální...

KAPITOLA VI. – Dýchání

Cíl: Seznámit se se základními pojmy dýchací soustavy, orgány dýchací soustavy, jejich řízením a funkcí. Otázky:1.Jaký je hlavní orgán dýchací soustavy a jaká je jeho funkce?2.Vysvětlete pojem vnitřní a vnější dýchání.3.Co jsou to alveoly?4.Co...