Zdravotnictví

Placenta

Placenta je dočasným orgánem skládajícím se z části fetální-chorion a části mateřské-decidua basalis. A. Část fetální: pars fetalis placentae-chorion-vytváří choriovou plotnu, ze které vyrůstají choriové klky/již popsané sekundární klky/. Tyto klky se skládají z...

Vejcovod/tuba uterina/

Vejcovod je párová trubice průměrně 10-15 cm dlouhá. Ze strany abdominální k děložní se skládá z infundibula, ampuly, isthmu a pars uterina. Její lumen je nejširší u abdominálního ústí /2-4mm/, v istmu má průměr...

Děloha/uterus/

Uterus je hruškovitý, dutý, silnostěnný orgán, který se skládá z širšího a většího těla/corpus uteri/obráceného dopředu a ze spodní cylindrické části , zvané hrdlo/cervix uteri/, které je obráceno dolů a dozadu. Nad odstupem vejcovodů...

Menstruační cyklus

Cyklické strukturální změny endometria jsou výsledkem působení ovariálních hormonů/estrogenů a progesteronu/, které jsou pod kontrolou předního laloku hypofýzy. Délka menstruačního cyklu je individuálně měnlivá, avšak v průměru činí 28 dní. Z praktických důvodů je...

Pochva vagina

Pochva je fibromuskulární trubicovitý orgán průměrně 8 cm dlouhý, u vchodu nejužší, při čípku nejširší, uprostřed je 2, 5 – 3 cm široká. Vchod poševní-ostium vaginae-, tvaru podélně oválného leží pod zevním ústím trubice...

ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Reprodukční systém ženy se skládá ze dvou ovárií, dvou vejcovodů, dělohy, pochvy a zevních genitálií. V období mezi menarche a menopauzou dochází v tomto systému k cyklickým změnám struktury i funkční aktivity, které jsou...

Ovulace

Ovulace spočívá v prasknutí zralého folikulu a v uvolnění vejce, které je za normálních okolností zachyceno rozšířeným koncem vejcovodu. K ovulaci dochází přibližně v polovině menstruačíniho cyklu , tedy kolem 14. dne 28 denní...

Žluté tělísko corpus luteum

Po ovulaci se buňky membrana granulosa a vnitřní buňky tekální, které zůstávají v ovariu, přeměňují v dočasnou endokrinní žlázu -corpus luteum, umístěné v korové vrstvě ovária a vylučující progesteron a estrogeny. Progesteron zamezuje diferenciaci...

Intratestikulární pohlavní vývody

Vývodní cesty uvnitř varlete tvoří tubuli recti, rete testis a ductuli efferentes. Většina semenotvorných kanálků tvoří kličky, jejichž oba konce jsou napojeny na rete testis prostřednictvím tubuli recti. Tyto přímé kanálky jsou charakterizovány postupným...

Exkreční pohlavní vývody

Vývody , které dopravují spermie vzniklé v testes k penisu, jsou ductus epididymidis, ductus deferens a uretra. Ductus epididymidis je silně vinutá trubice o délce 4-6 m. Tento dlouhý kanál vytváří spolu s vazivem...