Zdravotnictví

Přídatné pohlavní žlázy

Mezi přídatné žlázy pohlavní počítáme semenné váčky/vesiculae seminales/, prostatu a bulbouretrální žlázky. Vesiculae seminales sestávají ze dvou silně zakroucených trubic, dlouhých 15 cm. Každá vesicula seminalis je výchlipkou příslušného ductus deferens. Na preparátu je...

Sertoliho buňky zastávají nejméně 4 hlavní funkce:

1) Podpora, ochrana a regulace výživy vyvíjejících se spermií. Buňky spermatogenní řady jsou propojeny cytoplazmatickými můstky. Tato síť je mechanicky zpevňována bohatě rozvětveným systémem cytoplazmatických výběžků Sertoliho buněk. Vzhledem k tomu, že spermatocyty, spermatidy...

Spermiogeneze

Spermatidy jsou buňky, které vznikají dělením sekundárních spermatocytů. Můžeme je rozpoznat podle jejich malých rozměrů/7-8 μm v průměru/, jader s kondenzovaným chromatinem a juxtaluminální polohy v semenotvorných kanálcích. Spermatidy procházejí spermiogenezí, což je složitý...

Intersticiální tkáň varlete

Prostor mezi semenotvornými kanálky varlete je vyplněn shluky vazivové tkáně, nervů a krevních a lymfatických cév . Během puberty se objevují zakulacené či polygonální buňky obsahující centrálně uložené jádro a eozinofilní cytoplazmu bohatou na...

TESTIS

Tubuli seminiferi Semenotvorné kanálky jsou vystlány složitým víceřadým epitelem. Stočené kanálky/tubuli seminiferi contorti/ vytvářejí síť, na konci každého z kanálků se lumen zužuje a pokračuje v krátkém přímém segmentu, označovaném jako tubulus rectus ....

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Mužský pohlavní systém se skládá z varlat, vývodních cest, přídatných žláz a penisu. Funkce varlat/testes/je dvojí:produkce hormonů a spermií. Varlata jsou obklopena silným pouzdrem z kolagenního vaziva-tunica albuginea. Pouzdro je na zadním obvodu varlete...

Patologie hemostázy

Je-li některá ze složek hemostázy nedostatečná, proces zástavy krvácení se zastaví, což se projeví prodlouženým a nadměrným krvácením z rány a opožděné ojení 1) Poruchy destičkové složky 2) Při její selhání, ať již v...

Hemofilie

Hemofilie A Nejčastější vrozená koagulopatie ( 50 případů na 1000000). Náchylnost ke krvácení je způsobena vrozeně sníženou hladinou koagulačního faktoru 8. Podle stupně chybění faktoru 8 na lehkou, středně těžkou a těžkou. Pacienti s...

Zástava krvácení = hemostáza

Hemostáza je automatická reaktivní schopnost organismu zastavit krvácení a zabránit vykrvácení.Jde o složitou ale velmi účelnou reakci organismu na poranění.Na hemostáze se podílí řada složek s rozdílnými účinky.Hlavními složkami hemostázy jsou : složka cévní,...

MALIGNÍ LYMFON

Zhoubné procesy lymfatické tkáně uložené především v lymfatických uzlinách, slezině a kostní dřeni.Pro stanovení správné diagnózy je vyžadováno histologické vyšetření. Řadíme sem: 1. Hodkinova choroba 2. NHL – nehodgkinovské lymfony Hodgkinova choroba ( zhoubný...