Zdravotnictví

23. S) Slitiny pro metalokeramiku – Protetická technologie

Protetická technologie S) Slitiny pro metalokeramiku Všechny slitiny pro napalování keramiky musí:o Mít vysokou tvrdosto Pevnosto Vysoký modul elasticity (aby se při namáhání minimálně prohýbaly, což by mohlo ohrozit pevnost a držení keramiky na...

22. Leštění a leštící prostředky – Protetická technologie

Protetická technologie Leštění a leštící prostředky Leštění= vytvoření hladké, zrcadlově lesklé povrchové plochy, aniž bychom použili nějaké leštidlo, které by utvořilo film na povrchu leštěné protézy-leštící prostředky jsou buď nejjemnější mleté nebo amorfní prášky,...

21. Obličejové oblouky – Protetická technologie

Protetická technologie Obličejové oblouky – slouží k montáži modelů do poloadaptabilních artikulátorů a seřizování těchto přístrojů podle údajů zjištěných u pacientů.Lze je použít k :– zachycení osové vzdálenosti (horní řezáková bod – středy kondylů)–...

20. Chromkobaltové dentální slitiny – Protetická technologie

Protetická technologie Chromkobaltové dentální slitiny – během celé doby užívání se stále zlepšují a zcela vytlačují ve stejných indikacích používané zlaté slitiny1) Složení– základem všech je tuhý roztok kobaltu a chrómu v poměru asi...

19. Zpracování bazální pryskyřice – Protetická technologie

Protetická technologie Zpracování bazální pryskyřice Bazální pryskyřice používáme pro výrobu 😮 Čátečných snímatelných a celkových náhrado Ortodontických aparátůo Dlaho Individuálních otiskovacích lžic Požadavky na bazální pryskyřice:o Fiziální vlastnostio Imitace vzhledu měkkých tkánío Odolnost k...