Zdravotnictví

44.Stříbropaládiové slitiny – Protetická technologie

Protetická technologie Stříbropaládiové slitiny složení:65%stříbra 20-25%paladia 9%mědi 0-5%zlata-stříbro tvoří s paladiem měkké směsné krystalky-mají sklon k tvorbě dendritů-mají bílou barvujsou odolné vůči korozi v dutině ústní použití: lité můstky pro napalování keramiky-složení :2—40%zlata 18-40%stříbra...

43. Způsoby zpracování PMMA, lisovací technika – Protetická technologie

Protetická technologie Způsoby zpracování PMMA, lisovací technika Polymerační reakce je exotermická.Lze ji zahájit:• zahřátím (teplem polymerující pryskyřice)• chemickými iniciátory (rychle polymerující)• ozářením světlem (světlem polymerující)• působením mikrovln (mikrovlnná polymerace) způsoby zpracování Metylmetakrylátů 1)Lisovaní§ Korunkové...

42. Artikulační přístroje – Protetická technologie

Protetická technologie Artikulační přístroje historie:•1805 Jean Babtiste Gariot-první kovový artikulátor umožňující šarnýrový pohyb •1854 Bonwill popsal trojúhelník-1859 k aplikaci 4 palcové teorie ( 1 palec =2,54 cm) sestrojil anatomický artikulátor- pohyb šarnýrový+ lehký pohyb...

41. Stomatologické druhy sádry – Protetická technologie

Protetická technologie Stomatologické druhy sádry Sádra: – univerzální pomocný materiál ,patřící do skupin otiskovacích modelových a formovacích -v dnešní době především jako materiál ke zhotovení všech typů situačních modelů a k výrobě lisovacích forem...

39. Elektrochemická koroze – Protetická technologie

Protetická technologie Elektrochemická koroze Koroze dentálních materiálů:Korozní článek v heterogenní slitině tzv.mezikrystalová koroze.Zinek jako obecný kov má negativní elektrodový potenciál. Stává se anodou, prootže jeho ionty lehce přecházejí do roztoku a elektrony směřují k...

37. Hydrokoloidní hmoty agarové a alginátové – Protetická technologie

Protetická technologie Hydrokoloidní hmoty agarové a alginátové AGAROVÉ ALGINÁTOVÉ(termoplastické) (chemoplastické) • společným základem koloidní roztoky• jejich disperzním prostředím je voda• látky rostlinného původu, ve vodě bobtnají• za určitých podmínek jsou schopné přejít z tekutého...