Zdravotnictví

KAPITOLA V. – NERVOVÝ SYSTÉM

Cíl:Seznámit se základními pojmy CNS, jeho fyziologií. Otázky:1. Vysvětlete pojmy: neuron, dendrity, neurity, synapse.2. Co je to vzruch a co ho vybavuje?3. Vysvětlete pojmy exteroreceptora a interoreceptory. Jaká druhy extero- a interno- receptorů znáte?4....

KAPITOLA IV. – SRDCE A KREVNÍ OBĚH

Cíl:Seznámit se s fyziologií srdce a krevního oběhu. Obeznámit se s možností ohrožení civilizačními chorobami srdce a oběhového systému. Otázky:1. Z jakých částí se skládá srdce a co je jeho úkolem?2. Popište funkci jednotlivých...

KAPITOLA III. – KREV

Cíl:Poznat složení lidské krve a její funkce. Otázky:1.Co je to krev a jaké jsou její základní funkce?2.Kolik krve obsahuje běžný lidský organizmus?3.Z jakých krevních elementů a látek se krev skládá?4.V čem spočívá základní fce...

KAPITOLA II. – POHYBOVÝ APARÁT

Cíl:Poznat základní principy pohybu lidského organizmu Otázky:1. Rozdělení svalů.2. Jaká znáte svalová vlákna a svalové pohyby?3. Co je to reakce a adaptace?4. Vysvětlete pojmy tělesná výkonnost a tělesná zdatnost.5. Co jsou to myofibrily?6. Co...

KAPITOLA I. – OPĚRNÁ SOUSTAVA

Cíl:Seznámit se se složením lidské kostry a její funkčností. Otázky:1.Z jakých částí se skládá lidská kostra?2.Vyjmenujte 3 základní složky lidské kosti.3.Co je to dialýza a epifýza?4.Jaká rozeznáváme spojení lidských kostí?5.Z jakých částí se skládá...

Fyziologie člověka – otázky a odpovědi

Dýchání:1. Jaký je hlavní orgán dýchací soustavy a jaká je jeho funkce? Plíce.Fce- dýchání a vedlejší funkce je metabolická (př. z krevního řečiště odstraňují látky jako např.serotonin). 2. Vysvětlete pojem vnitřní a vnější dýchání....

48. Koeficient teplotní expanze – Protetická technologie

Protetická technologie Koeficient teplotní expanze ( WAK – 10¯6 K¯1, lin. WAK) – uvádí o kolik se látka při ochlazení smrští, případně při zahřátí prodlouží.Užívá se jako lineární koeficient tepelné roztažnosti, což znamená, že...

46. Technologie CAD/CAM – Protetická technologie

Protetická technologie Technologie CAD/CAM V poslední dobe se rozšírilo využití pocítacové technologie pri zhotovování dentálních náhrad. Zejména se jednáo celokeramiku. Využití pocítacové technologie zajistí u zhotovování korunek a mustku maximální presnostdosednutí náhrady, kterou samozrejme...

45. Odlévání velkých odlitků – Protetická technologie

Protetická technologie Odlévání velkých odlitků Skelety částečných snímatelných protéz modelujeme ve vosku na tzv.licím modelu dublovaném.Sádrový model vykryjeme voskem (podsekřivá místa, odlehčení apod.), ponoříme na 20-30 minut do vlažné vody. Rozehřejeme dublovací agarovou hmotu...