Zdravotnictví

17. Znázornění myelinových pochev. Barvení luxolovou modří.

17. Znázornění myelinových pochev. Barvení luxolovou modří. Karbolxylen – příprava a použitíZnázornění myelinových pochev– Myelinové pochvy obsahují fosfolipoproteiny, dají se znázornit barvením luxolovou modří Barvení luxolovou modří1) Deparafinace (X1, X2, A1, A2) – 5...

15. Přehled neurohistologických metod. Provedení Nisslova barvení

15. Přehled neurohistologických metod. Provedení Nisslova barvení Přehled neurohistologických metod– Neurohistologické metody se dají rozdělit na dvě skupiny – metody barevné a impregnační.Barevné metody: Barvení luxolovou modří – slouží k znázornění myelinových pochev –...

14. Gomoriho impregnace. Příprava amoniakálního roztoku stříbra

14. Gomoriho impregnace. Příprava amoniakálního roztoku stříbra Gomoriho impregnace– Gomoriho impregnace patří mezi impregnační metody, slouží k znázornění retikulárních vláken a používá se také v neurohistologii, k průkazu neuroglie a retikulárních vláken. Provádí se...

13. Průkaz glykogenu. Zenkerova tekutina, příprava a použití

13. Průkaz glykogenu. Zenkerova tekutina, příprava a použití Průkaz glykogenu– Glykogen je polysacharid, který se dá rozštěpit pomocí enzymů – amylázy, diastázy a ptyalinu (tyto enzymy jsou přítomny také ve slinách)Na průkaz glykogenu se...